1. Domov
  2. /

Krepitev neodvisnosti agencij za kakovost v visokem šolstvu

DATUM OBJAVE: 7. decembra 2020
Predstavitev projekta raziskovanja neodvisnosti na srečanju CEENQA (15. september).
Predstavitev projekta raziskovanja neodvisnosti na srečanju CEENQA (15. september).

Akademska svoboda in institucionalna avtonomija sta med temeljnimi vrednotami visokega šolstva. Visokošolski zavodi uresničujejo svojo raziskovalno, strokovno, umetniško in pedagoško uspešnost na podlagi možnosti in pristojnosti, da samostojno sprejemajo odločitve. Pri upoštevanju akademske svobode in institucionalne avtonomije visokošolskih zavodov je pomembna tudi vloga in podpora agencij za kakovost v visokem šolstvu.

Na NAKVIS smo v letu 2020 začeli s projektom raziskovanja neodvisnosti agencij za kakovost v visokem šolstvu iz različnih evropskih držav. V okviru projekta smo pripravili metodologijo za presojo neodvisnosti agencij. Pri pripravi metodologije smo se osredotočili na 5 kategorij neodvisnosti, in sicer:

  • imenovanje direktorja agencije,
  • postopki priprave in sprejemanje meril / standardov kakovosti,
  • imenovanje strokovnjakov,
  • postopki odločanja o akreditaciji in evalvacijah,
  • pritožbeni postopki.

Predstavnikom različnih evropskih agencij smo poslali vprašalnike odprtega tipa. Poleg njihovih odgovorov smo vzporedno analizirali tudi posamezne zakone o visokem šolstvu, merila (pogledali smo v formalne postopke imenovanja direktorja, članov sveta, pritožbene komisije) in druge okoliščine (nastanek in vrsta agencije – privatna, javna ipd.). Pri članicah ENQA (Evropsko združenje za zagotavljanje kakovosti) smo pogledali tudi poročila ENQA za posamezno članico, in sicer poglavje (standard 3.3.), ki se nanaša na področje neodvisnosti agencij.

Ocenjevalno lestvico smo določili na podlagi primerljivih ocen za presojo, ki jih uporablja ENQA (4 – stopenjska lestvica, fully complaint – independent, neodvisno substantially complaint – mostly independent, večinoma neodvisno, partially compliant – partially independent, delno odvisno – compliant – dependent, odvisno).

Analiza dosedanjega vzorca kaže na veliko raznolikost agencij za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu po vsej Evropi. Menimo, da je potrebno nadaljnje sodelovanje za identificiranje skupnih izzivov, izmenjavo dobrih praks in predlaganje ustreznih rešitev. Dobro delujoče agencije za zagotavljanje kakovosti bodo pripomogle k izenačitvi standardov kakovosti v vse bolj raznolikem evropskem okolju.

Prve izsledke analize lahko najdete na tej povezavi.

Na tej točki želimo v analizo vključiti čim več agencij (do sedaj smo analizirali 15 agencij) s ciljem čim večjega vzorca in ustrezne podlage za kvalitativno analizo področja.

Vse zainteresirane vabimo, da s svojimi mnenji in predlogi sodelujejo v naših aktivnosti za krepitev neodvisnosti agencij za kakovost v visokem šolstvu. Svoje predloge lahko pošljite na info@nakvis.si.