1. Domov
  2. /

NAKVIS podaljšano članstvo v ENQA še za nadaljnjih pet let

DATUM OBJAVE: 21. decembra 2018

Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) bo tudi naslednjih pet let članica Evropskega združenja za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu - ENQA, kar pomeni nadaljnjo potrditev, da agencija deluje v skladu z evropskim standardi zagotavljanja kakovosti.

Odločitev je izvršni odbor ENQA sprejel na zasedanju 13. 12. 2018, obisk agencije pa je skupina mednarodnih strokovnjakov opravila v juniju 2018. Na osnovi tega obiska in samoevalvacijskega poročila agencije je skupina strokovnjakov ENQA pripravila evalvacijsko poročilo, ki je priloženo tej novici.

Podaljšanje članstva v ENQA je bil sicer eden izmed najpomembnejših strateških ciljev agencije za obdobje 2017-2020. Članstvo v združenju ENQA je za NAKVIS ključnega pomena, saj nam omogoča aktivno sodelovanje in spremljanje inovacij ter napredka v razvoju sistemov zagotavljanja kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru, hkrati pa tudi primerjavo razvoja našega sistema z razvojem drugih članic ENQA. Podaljšano članstvo v ENQA je dokaz, da agencija zasleduje enake vrednote in standarde kakovosti kot ENQA in so določeni v ESG standardih, hkrati pa se zavzema tudi za stalno izboljševanje svojega delovanja.

Agencija je članica ENQA od marca 2015, od oktobra 2013 pa je vpisana v Evropski register zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu (EQAR). Končno evalvacijsko poročilo ENQA je sicer tudi podlaga za odločanje o nadaljnjem vpisu v EQAR.

Evalvacijsko poročilo ENQA