1. Domov
  2. /

NAKVIS še za pet let podaljšano članstvo v ENQA

DATUM OBJAVE: 22. decembra 2023

Agencija bo tudi naslednjih pet let članica Evropskega združenja za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu – ENQA, kar pomeni nadaljnjo potrditev, da agencija deluje popolni skladnosti z evropskimi standardi zagotavljanja kakovosti, kar potrjuje tudi poročilo skupine strokovnjakov ENQA.

Odločitev je izvršni odbor ENQA sprejel na zasedanju 7. 12. 2023, obisk agencije pa je skupina mednarodnih strokovnjakov opravila v marcu 2023. Na osnovi tega obiska in samoevalvacijskega poročila agencije je skupina strokovnjakov ENQA pripravila evalvacijsko poročilo, ki je priloženo tej novici.

Članstvo v združenju ENQA je za NAKVIS ključnega pomena, saj nam omogoča aktivno sodelovanje in spremljanje inovacij ter napredka v razvoju sistemov zagotavljanja kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru, hkrati pa tudi primerjavo razvoja našega sistema z razvojem drugih članic ENQA. Podaljšano članstvo v ENQA je dokaz, da agencija zasleduje enake vrednote in standarde kakovosti kot ENQA in so določeni v ESG standardih, hkrati pa se zavzema tudi za stalno izboljševanje svojega delovanja.

Agenciji je bil v oktobru 2023 za pet let podaljšan tudi vpis v Evropski register zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu (EQAR).

Odločitev odbora ENQAEvalvacijsko poročilo ENQA