1. Domov
  2. /

NAKVIS še za 5 let podaljšan vpis v EQAR

DATUM OBJAVE: 18. oktobra 2023

Odbor EQAR (Evropski register zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu)  je sprejel odločitev, da NAKVIS deluje skladno s Standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru (ESG), agenciji pa vpis v register podaljšal do 30. junija 2028. EQAR ugotavlja, da agencija prav pri vseh standardih presoje izkazuje popolno skladnost z ESG standardi.

Podaljšanje vpisa v EQAR pomeni potrditev, da agencija deluje v skladu z evropski standardi kakovosti, s svojim delovanjem pa te standarde prenaša tudi v slovenski visokošolski prostor.

S tem je agenciji za nadaljnjih 5 let uspelo podaljšati tako članstvo v ENQA (Evropsko združenje za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu) kot tudi EQAR, kar je dokaz kakovosti delovanja in motiv za uspešno delo v prihodnje. Odločitev o podaljšanju vpisa je dostopna na povezavi spodaj.

Odločitev EQAR o podaljšanju vpisa