1. Domov
  2. /

Podpis sporazuma o sodelovanju s Skupnostjo višjih strokovnih šol

DATUM OBJAVE: 10. novembra 2018

V okviru letošnje konference o kakovosti v organizaciji Skupnosti višjih strokovnih šol Slovenije, ki je potekala 6. 11. 2018 v Ljubljani, je direktor agencije dr. Franci Demšar skupaj še s petimi drugimi pomembnimi deležniki podpisal sporazum o sodelovanju s skupnostjo v okviru projekta PROCSEE.

Podpis sporazuma o sodelovanju s Skupnostjo višjih strokovnih šol Slovenije

Konferenca z naslovom S projektnim delom do večje kakovosti v višjem strokovnem izobraževanju je potekala na Centru  kulinarike  in  turizma  Kult316, namenjena pa je bila predstavnikom višjih strokovnih šol in drugim pomembnim deležnikom, ki se ukvarjajo s kakovostjo izobraževanja v Sloveniji in širše.

Osrednji del konference je predstavljal svečan podpis sporazumov o sodelovanju v okviru projekta PROCSEE – Krepitev terciarnega strokovnega izobraževanja v srednji in jugovzhodni Evropi. Poleg Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu so sporazum s Skupnostjo višjih strokovnih šol podpisali še Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Študentska organizacija Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje in Združenje regionalnih razvojnih agencij.

Direktor agencije dr. Franci Demšar je v nagovoru ob podpisu sporazuma povedal, da se bo agencija še naprej zavzemala za nadaljevanje odličnega sodelovanja s skupnostjo tako v okviru omenjenega projekta kot tudi nasploh. Omenil je že dosedanje odlično sodelovanje pri prenovi Meril za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol, kot cilj za prihodnje pa izpostavil vzpostavitev nagrade za kakovost NAKVIS. Slednja bi se ravno tako podeljevala v okviru vsakoletne konference o kakovosti, ki jo organizira skupnost, nagrajevala pa bi primere dobrih praks na področju višjega šolstva v Sloveniji.

Foto: Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije