1. Domov
  2. /

Poročilo ENQA: NAKVIS dosega popolno skladnost z evropskimi standardi kakovosti

DATUM OBJAVE: 25. julija 2023

Skupina strokovnjakov Evropskega združenja agencij za kakovost v visokem šolstvu (ENQA), ki je NAKVIS obiskala marca 2023, je v svojem poročilu ocenila, da je delovanje NAKVIS v celoti skladno s Standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru (ESG standardi), obenem pa agencija izkazuje izrazit napredek na vseh področjih svojega delovanja. Agencija to pozitivno oceno strokovnjakov ENQA razume kot potrditev svoje kakovosti in spodbudo, da nadaljuje izbrano pot stalnega napredka in razvoja.

Agencija se je v postopku tretje zunanje presoje ENQA odločila za t.i. usmerjeno presojo. Namen usmerjene zunanje presoje agencije je pregled ciljnih področij delovanja agencije, predvsem ugotovljenih delnih skladnosti, bistvenih sprememb delovanja agencije od pretekle presoje ter aktualnih izzivov pri doseganju skladnosti z ESG. NAKVIS pri vseh standardih presoje torej dosega popolno skladnost z evropskimi standardi kakovosti, pri čemer je skupina strokovnjakov ENQA v svojem poročilu posebej pohvalila pripravo Vodnika po zunanjih presojah, razvoj notranjega informacijskega sistema, komunikacijo z deležniki in spletno stran agencije. Celotno poročilo ENQA si lahko preberete na spodnji povezavi.

Pogoj za članstvo v ENQA je zunanja presoja, ki vsaj vsakih 5 let ugotavlja skladnost z ESG standardi, zunanja presoja ENQA pa je tudi podlaga za podaljšanje vpisa v Evropski register zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu (EQAR). Formalno odločitev o podaljšanju članstva v ENQA in vpisu EQAR pričakujemo v jesenskem času.

Evalvacijsko poročilo ENQA (2023)