1. Domov
  2. /

Poročilo o delu in poslovanju (2020) / Delovni in finančni načrt (2021)

DATUM OBJAVE: 22. februarja 2021

Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu je na svoji 159. seji 18. 2. 2021 dal soglasje k Poročilu o delu in poslovanju v letu 2020 ter Delovnemu in fnančnemu načrtu za leto 2021. Dokumenta sta dostopna na spodnjih povezavah.

Poročilo o delu in poslovanju NAKVIS v letu 2020Delovni in finančni načrt NAKVIS za leto 2021