1. Domov
  2. /

Poročilo o delu in poslovanju (2021) / Delovni in finančni načrt (2022)

DATUM OBJAVE: 23. februarja 2022

Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu je na svoji 172. seji 18. 2. 2022 dal soglasje k Poročilu o delu in poslovanju v letu 2021 ter Delovnemu in fnančnemu načrtu za leto 2022. Dokumenta sta dostopna na spodnjih povezavah.

Poročilo o delu in poslovanju NAKVIS v letu 2021Delovni in finančni načrt NAKVIS za leto 2022