1. Domov
  2. /

Poročilo o kakovosti kadrov

DATUM OBJAVE: 19. oktobra 2018

Poročilo ponuja splošen pregled kakovosti kadrov v visokem šolstvu in lastnosti evalvacijskih praks.

Poročilo Kakovost kadrov v slovenskem visokem šolstvu od 2014 do 2017 je tematska analiza poročil skupin strokovnjakov v postopkih podaljšanja akreditacije 485 študijskih programov v obdobju od 2014 do 2017.

Poročilo črpa iz obsežne baze raziskanih podatkov in vsebuje podrobno analizo izidov in lastnosti evalvacijskih praks. Ponuja splošen pregled kakovosti kadrov v visokem šolstvu in lastnosti evalvacijskih praks.

Spremenljivka Presežek prednosti Presežek priložnosti in neskladnosti
ZRSU nosilcev predmetov 25 %
Pedagoško delo nosilcev predmetov 18 %
Zadovoljstvo študentov s pedagoškim delom 11 %
Stabilnost kadrovske zasedbe 10 %
Mentorstvo doktorandom 7 %
Habilitacije (veljavnost) 3 %
Zahtevnost habilitacijskih meril 0 %
Matičnost in stabilnost ZRSU nosilcev predmetov 0 %
Razmerje med št. študentov in št. učiteljev 1 %
Aktualnost ZRSU nosilcev predmetov 1 %
Področna primernost ZRSU nosilcev predmetov 2 %
Področna primernost habilitacij 3 %
Materialna in časovna podpora visokošolskim učiteljem 5 %
Strokovna podpora visokošolskim učiteljem 7 %
Matičnost oziroma stalna zaposlenost 8 %
Starostna struktura oziroma aktivnost 14 %
Obremenjenost nosilcev predmetov 30 %