1. Domov
  2. /

Predlog spremembe Meril za akreditacijo in Meril za mednarodno sodelovanje

DATUM OBJAVE: 5. januarja 2023

Skladno s tretjo točko prvega odstavka 10. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/1450/1419/15 – odl. US, 102/15 in 7/18)) in četrto točko četrtega odstavka 7. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) objavljamo predloga predpisov, ki sta trenutno v pripravi na svetu Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: svet agencije):

  • predlog Akta o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov
  • predlog Akta o spremembah in dopolnitvah Meril za mednarodno sodelovanje pri visokošolskem izobraževanju

Opozorilo:

Svet agencije opozarja, da gre pri navedenih predpisih za predlog predpisov, glede katerega svet agencije ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Predlagane rešitve v predlogih navedenih predpisov ne bodo nujno del sprejetega prepisa.

Veseli bomo vsakega vašega predloga, mnenja ali pripombe na zgoraj navedena predloga aktov, ki jih lahko posredujete na naslov info@nakvis.si.

Rok za pripombe: 12. 1. 2023

Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programovMerila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (ČISTOPIS)

Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za mednarodno sodelovanje pri visokošolskem izobraževanjuMerila za mednarodno sodelovanje pri visokošolskem izobraževanju (ČISTOPIS)

 


Trenutno veljavne različice predpisov najdete tukaj.