1. Domov
  2. /

Predlog spremembe Meril za strokovnjake

DATUM OBJAVE: 25. aprila 2022

Svet agencije je na svoji 173. seji 17. 3. 2022 obravnaval osnutek sprememb Meril za strokovnjake NAKVIS. Osnutek sprememb meril je bil poslan visokošolskim deležnikom in strokovnjakom NAKVIS v pripombe. Ob upoštevanju prejetih pripomb smo na agenciji pripravili predlog sprememb meril, ki ga je svet obravnaval na svoji 174. seji 21. 4. 2022 in sprejel sklep, da ga pred sprejemom javno objavi in o tem obvesti visokošolske deležnike.


Predlog sprememb je objavljen spodaj. Vljudno vas naprošamo, da morebitne pripombe na osnutek predpisa sporočite do 9. 5. 2022 na info@nakvis.si.


Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za strokovnjakeČistopis Meril za strokovnjake z označenimi spremembami oz. dopolnitvami

Priloga 1: Prijava za vpis v register strokovnjakov agencije

Priloga 2: Prijava kandidata študenta za vpis v register strokovnjakov agencije


Trenutno veljavno različico predpisa najdete tukaj.