1. Domov
  2. /

Predlogi predpisov v javni obravnavi : Merila za akreditacijo

DATUM OBJAVE: 22. februarja 2021

Predlogi predpisov, ki so trenutno v pripravi na svetu Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. Objavljeni so z namenom javnost seznaniti z osnutkom predpisa in omogočiti podajanje predlogov in pripomb.

Skladno s tretjo točko prvega odstavka 10. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) in četrto točko četrtega odstavka 7. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) objavljamo predlog predpisa (Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov), ki je trenutno v pripravi na svetu Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: svet agencije):

Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijoČistopis 53. člena (obrazec za akreditacijo študijskega programa)


Akt se nanaša na tehnične popravke obrazca za akreditacijo študijskega programa in ne na vsebinske spremembe določb predpisa.


Trenutno veljavno različico predpisa najdete tukaj.

Veseli bomo vsake vaše pobude, mnenja ali pripombe na zgoraj naveden predlog Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki jih lahko posredujete na naslov info@nakvis.si.

Rok za pripombe: 8. 3. 2021

PRAVNO OPOZORILO

Svet agencije opozarja, da gre pri navedenem predpisu za predlog predpisa, glede katerega svet agencije ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogu navedenega predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa.