1. Domov
  2. /

Predlogi predpisov v javni obravnavi : Minimalni standardi za izvolitev v nazive

DATUM OBJAVE: 22. maja 2020

Predlogi predpisov, ki so trenutno v pripravi na svetu Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. Objavljeni so z namenom javnost seznaniti z osnutkom predpisa in omogočiti podajanje predlogov in pripomb.

Skladno s tretjo točko prvega odstavka 10. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) in četrto točko četrtega odstavka 7. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) objavljamo predlog spremembe predpisa (Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih), ki je trenutno v pripravi na svetu Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: svet agencije):

Minimalni standardi za izvolitev v nazive – nova prehodna določba


Sprememba predpisa se nanaša na pogoj za izvolitev v naziv, ki pravi, da mora kandidat najmanj tri mesece neprekinjeno delovati na tuji univerzi ali raziskovalni ustanovi (četrta alineja drugega odstavka 28. člena oziroma prva alineja prvega odstavka 34. člena). Zaradi razmer, ki jih je povzročila pandemija covid-19, nekateri kandidati tega pogoja ne morejo izpolniti.

Svet agencije je predlog spremembe predpisa prvič obravnaval na svoji 150. seji 16. 4. 2020. Predlog spremembe je bil posredovan v usklajevanje deležnikom. Na podlagi prejetih odgovorov in mnenj, ki jih je svet agencije ponovno obravnaval na svoji 151. seji 21. 5. 2020, je svet agencije pripravil in sprejel nov predlog spremembe predpisa.

Predlog spremembe oziroma prehodna določba tega predpisa tako dopušča, da kandidat za izvolitev v naziv zaradi oteženega potovanja v tujino in delovanja na tuji instituciji, povezanega s pandemijo covid-19, določbe o 3-mesečnem neprekinjenem delovanju v tujini izjemoma izpolni tudi do vložitve vloge za ponovno izvolitev.

Dodatne podrobnosti so na voljo v dokumentu, ki je pripet temu obvestilu.


Trenutno veljavno različico predpisa najdete tukaj.

Veseli bomo vsake vaše pobude, mnenja ali pripombe na zgoraj naveden predlog spremembe predpisa, ki jih lahko posredujete na naslov info@nakvis.si.

Rok za pripombe: 8. 6. 2020