1. Domov
  2. /

Predlogi predpisov v javni obravnavi

DATUM OBJAVE: 8. januarja 2019

Predlogi predpisov, ki so trenutno v pripravi na svetu Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. Objavljeni so z namenom javnost seznaniti z osnutkom predpisa in omogočiti podajanje predlogov in pripomb.

Skladno s tretjo točko prvega odstavka 10. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) in četrto točko četrtega odstavka 7. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) objavljamo predloga predpisov, ki sta trenutno v pripravi na svetu Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: svet agencije):

 

Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov Merila za akreditacijo – dodatna obrazložitev


Merila za prehode med študijskimi programi (8. 1. 2019) Merila za prehode – dodatna obrazložitev

 

Trenutno veljavne različice predpisov najdete tukaj.

Veseli bomo vsake vaše pobude, mnenja ali pripombe na zgoraj navedena predloga Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov ter Meril za prehode med študijskimi programi, ki jih lahko posredujete na naslov info@nakvis.si.

Rok za pripombe: 1. 2. 2019.

 

PRAVNO OPOZORILO

Svet agencije opozarja, da gre pri navedenem predpisu za predlog predpisa, glede katerega svet agencije ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogu navedenega predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa.