1. Domov
  2. /

Priporočila NAKVIS visokošolskim zavodom v času izrednih razmer

DATUM OBJAVE: 24. aprila 2020

Soočamo se z edinstveno zdravstveno situacijo, pandemijo COVID-19, ki ima močan vpliv tudi na slovenski visokošolski prostor. Namen pričujočega dokumenta je predstaviti nabor ključnih usmeritev in priporočil, ki lahko visokošolskim zavodom pomagajo pri obvladovanju danih razmer na način, da se v čim večji meri ohranja kakovost, integriteta in namen izobraževanja, študenti pa bodo v spremenjenih okoliščinah čim manj prikrajšani v izobraževalnem procesu.

Pri pripravi priporočil smo se zgledovali po podobnih priporočilih v svetu, v pomoč nam je bila anketa, ki jo je med študenti naredila Študentska organizacija Slovenije in številni predlogi deležnikov. Visokošolskim zavodom in drugim deležnikom se iskreno zahvaljujemo za vse konstruktivne pripombe.

Priporočila smiselno veljajo tudi za višje strokovne šole.

APriporočila visokošolskim zavodom v času izrednih razmer