1. Domov
  2. /

Še naprej elektronsko vročanje dokumentov v postopkih

DATUM OBJAVE: 12. marca 2021

Dne 11. 3. 2021 je začel veljati nov Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni Covid-19 v upravnih zadevah, s katerim Vlada RS določa začasne ukrepe za zavarovanje položaja strank in omogočanja odločanja organov v upravnih postopkih.

Na podlagi omenjenega odloka bo agencija v akreditacijskih in evalvacijskih postopkih v času veljavnosti odloka odločbe, sklepe in druge dokumente, ob soglasju naslovnika, še naprej vročala po elektronski poti na elektronski naslov, ki je naveden v vlogi.