1. Domov
  2. /

Sistemska analiza za obdobje 2014 – 2017

DATUM OBJAVE: 23. februarja 2018

Dokument prinaša podroben vpogled v kakovost visokega in višjega šolstva za obdobje od 2014 do 2017.

Poročilo Kakovost v slovenskem visokem in višjem šolstvu v obdobju od 2014 do 2017 je sistemska analiza (1) zunanjih evalvacij 26 visokošolskih zavodov, 485 študijskih programov in 26 višjih strokovnih šol. Obravnava tudi (2) 188 samoevalvacijskih poročil visokošolskih zavodov in 65 samoevalvacijskih poročil višjih strokovnih šol.

Poročilo črpa iz obsežne baze raziskanih podatkov in vsebuje podrobno analizo izidov in lastnosti evalvacijskih praks. Ponuja splošen pregled kakovosti v terciarnem izobraževanju in lastnosti evalvacijskih praks, obenem pa utira pot poglobljenim analizam po specifičnih spremenljivkah, kot so vrsta, stopnja in klasifikacija študijskega programa; vrsta in status izobraževalne ustanove; leto evalvacijskega ali samoevalvacijskega poročila; posamezno področje presoje, standard ali kazalnik kakovosti, in druge.


GRAF: Porazdelitev ugotovitev v poročilih strokovnjakov o zunanji evalvaciji visokošolskih zavodov

Porazdelitev ugotovitev v poročilih strokovnjakov o zunanji evalvaciji visokošolskih zavodov

Vir: Kakovost v slovenskem visokem in višjem šolstvu v obdobju od 2014 do 2017, stran 15.