1. Domov
  2. /

Sklep Ustavnega sodišča – prekinjeni postopki

DATUM OBJAVE: 29. januarja 2021

V Uradnem listu Republike Slovenije je bil dne 29. 1. 2021 objavljen sklep Ustavnega sodišča Republike Slovenije, s katerim je do končne odločitve Ustavnega sodišča zadržano izvrševanje 52. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) v zvezi z 38. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 76/16). 

Sklep določa, da se do končne odločitve Ustavnega sodišča prekinejo vsi postopki za podaljšanje akreditacij visokošolskih zavodom, ki jih NAKVIS vodi po 51.r členu in ne vodijo postopki izredne evalvacije visokošolskih zavodov po 51.š členu ZViS.

Navedeno pomeni, da roki iz 51.r člena ZViS za opravo procesnih dejanj v tem času ne tečejo, svet NAKVIS pa ne sprejema odločitev o podaljšanju akreditacij visokošolskih zavodov iz osmega odstavka 51.r člena ZViS.