1. Domov
  2. /

Smernice za izvedbo evalvacijskega obiska na daljavo

DATUM OBJAVE: 22. maja 2020

Uvedba izrednih razmer, povezanih s pandemijo COVID-19, je posegla tudi v delovanje NAKVIS in izvedbo nalog na področju akreditacijskih in evalvacijskih postopkov. Glede na priporočila organizacije ENQA in s ciljem, da bi lahko čim bolj nemoteno nadaljevali naše delo, smo se odločili, da bomo določene obiske izvedli na daljavo. V ta namen smo pripravili smernice za izvedbo evalvacijskih obiskov na daljavo.

Vse visokošolskim zavodom in višje strokovne šole, ki imajo trenutno v teku postopek na NAKVIS, smo obvestili o spremenjenem načinu dela. Veseli nas, da ste pokazali razumevanje, pripravljenost in podporo za izvedbo tovrstnih evalvacijskih obiskov. Smernice bomo po potrebi še prilagajali glede na prve pilotne evalvacije oziroma praktične izkušnje.

Te smernice naj bodo v pomoč vsem sodelujočim za načrtovanje, organizacijo in izvedbo obiska ter pripravo poročila. Smernice se v prvi vrsti uporabljajo pri vzorčnih evalvacijah študijskih programov in zunanjih evalvacijah višjih strokovnih šol, smiselno in po potrebi pa tudi v drugih postopkih NAKVIS.

Smernice za izvedbo evalvacijskega obiska na daljavo