1. Domov
  2. /

Predlog spremembe Minimalnih standardov za izvolitev v nazive

DATUM OBJAVE: 23. junija 2021

Svet agencije je na svoji 163. seji 15. 4. 2021 prvič obravnaval osnutek sprememb predpisa Minimalnih standardov za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih. Osnutek predloga sprememb je bil poslan visokošolskim deležnikom v pripombe. Ob upoštevanju prejetih pripomb smo na agenciji pripravili drugi osnutek predpisa, ki ga je svet obravnaval na svoji 165. seji 17. 6. 2021 in sprejel sklep, da pred naslednjo obravnavo in končnim sprejetjem sprememb predpisa predlog osnutka sprememb predpisa javno objavi in o tem obvesti visokošolske deležnike.

Predlog sprememb je objavljen spodaj. Vljudno vas naprošamo, da morebitne pripombe na osnutek predpisa sporočite do 23. 7. 2021 na info@nakvis.si.


Druga obravnava: Minimalni standardi za izvolitev v nazive (OSNUTEK)


Trenutno veljavno različico predpisa najdete tukaj.