1. Domov
  2. /

Spremembe in dopolnitve Meril za akreditacijo in nova Merila za prehode

DATUM OBJAVE: 12. marca 2019

Obveščamo vas, da sta bila v Uradnem listu RS, št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019 objavljena dva predpisa, ki ju je svet agencije sprejel na svoji sprejel na svoji 136. seji dne 21. 2. 2019.

Spremembe in dopolnitve Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov se nanašajo na uvedbo minimalnih raziskovalnih standardov za študijske programe tretje stopnje, določajo nove načine prevoda vloge v angleški jezik, v prijavne obrazce dodajajo šifre raziskovalcev in šifre raziskovalnih organizacij, spreminjajo pa se tudi pogoji za akreditacijo dislocirane enote. Rok za uveljavitev uvedenih sprememb je 31. 12. 2019.

Z novimi in poenostavljenimi Merili za prehode med študijskimi programi NAKVIS izpolnjuje zakonsko dolžnost po določitvi Meril za prehode iz 39. člena Zakon o visokem šolstvu, hkrati pa širše odpira možnost prehajanja med študijskimi programi.

Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov
Merila za prehode med študijskimi programi

Spremembe in dopolnitve Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijski programov so začele veljati 9. 3. 2019, medtem ko so Merila za prehode med študijskimi programi začela veljati 11. 3. 2019.