1. Domov
  2. /

Strategija NAKVIS za obdobje od leta 2021 do leta 2025

DATUM OBJAVE: 17. decembra 2020

Svet NAKVIS je na 157. seji 17. 12. 2020 obravnaval in sprejel dopolnjen predlog strategije NAKVIS za obdobje od leta 2021 do 2025. Ta je bil predstavljen tudi na zadnjih treh posvetih agencije z deležniki.

Agencija strateške usmeritve za naslednje obdobje od leta 2021 do 2025 povezuje predvsem z nadaljnjim razvijanjem okrepljenega strokovnega, analitičnega in razvojnega dela in z bolj usmerjenim izobraževanjem (in sodelovanjem) deležnikov. Temeljni strateški cilj agencije do leta 2025 pa je sprejem samostojnega zakona o agenciji – zakona o kakovosti v visokem šolstvu.

Strateški razvoj NAKVIS za obdobje od leta 2021 do leta 2025