1. Domov
  2. /

Strojno prevajanje v postopkih NAKVIS

DATUM OBJAVE: 12. marca 2024

Svet agencije je na svoji 196. seji obravnaval pobudo in vprašanja deležnikov glede prevajanja dokumentov in odgovorov, ki so namenjeni delu skupin strokovnjakov in so predvsem delovne narave (poročila skupin strokovnjakov, odgovori visokošolskih zavodov, dopolnitve in pojasnila vlagateljev ipd.).

Svet agencije ugotavlja, da je dostopnost in kakovost modelov (aplikacij in spletnih storitev) strojnega prevajanja na trgu dovolj kakovostna, da ob zavedanju deležnikov v postopku, da gre za strojni prevod, tovrstne modele štejemo kot uporabno orodje za prevajanje v informativne namene in delovna gradiva. Sklenil je, da za namen t.i. delovnih dokumentov in zaradi spoštovanja rokov (časovni pritisk) spodbuja agencijo in deležnike, da se poslužujejo strojnega prevajanja besedil, ter z uporabo plačljivih oziroma prosto dostopnih aplikacij in spletnih storitev. S tem se zagotovi spoštovanje rokov za vodenje in dokončanje postopkov ter enakopravnega in aktivnega vključevanja tujih strokovnjakov v presoji in pripravi končnih (akreditacijskih in evlavacijskih) poročil skupin strokovnjakov.

Dopis sveta visokošolskim zavodom