1. Domov
  2. /

Ustavno sodišče razveljavilo 52. člen PKP6

DATUM OBJAVE: 7. aprila 2021

Ustavno sodišče RS je odločilo, da se 52. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) v zvezi z 38. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 76/16) razveljavi.

Odločitev se izvrši tako, da NAKVIS izpolnjevanje pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda iz prvega in drugega odstavka 14. člena Zakona o visokem šolstvu  (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 65/17, v nadaljevanju: ZViS) pri obstoječih visokošolskih zavodih preveri pri prvem naslednjem podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 75/16).

S to odločitvijo Ustavnega sodišča RS preneha veljati tudi njegova začasna odločitev,  da se do končne odločitve Ustavnega sodišča prekinejo vsi akreditacijski postopki visokošolskih zavodov. Procesni roki v postopkih podaljšanj akreditacijah visokošolskih zavodov, ki jih NAKVIS vodi po 51.r členu ZViS in procesni roki v postopkih izredne evalvacije visokošolskih zavodov, ki jih NAKVIS vodi po 51.š členu ZViS, tako  po začetku veljavnosti v uvodu navedene odločbe Ustavnega sodišča RS, ponovno tečejo, svet NAKVIS pa lahko zopet sprejema odločitve o podaljšanju akreditacij visokošolskih zavodov iz osmega odstavka 51.r člena ZViS.