1. Domov
  2. /

Vodnik po zunanjih presojah NAKVIS

DATUM OBJAVE: 17. marca 2021

Spoštovani,

kot smo napovedali na jesenskih posvetih s strokovnjaki, predstavniki visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol, objavljamo osnutek osrednjega dela vodnika po presojah. Nadomestil bo stari priročnik za strokovnjake agencije. Kot že naslov vodnika pove, bo njegova osrednja tema presoja po standardih kakovosti iz meril za akreditacijo in evalvacijo.

V strategiji razvoja agencije od leta 2021 do leta 2025 (sprejeta je bila decembra 2020) je eden od ključnih strateških ciljev izboljšanje presoje oziroma prizadevanje predvsem za strokovne zunanje presoje na visoki ravni, ki bodo bolje upoštevale  posebnosti visokega šolstva, povezane z različnimi stopnjami in vrstami študija, disciplinami, v katere se vpenjajo študijski programi, ter statusnimi in organizacijskimi razlikami med visokošolskimi zavodi in višjimi strokovnimi šolami. Z vsemi pomembnimi udeleženci v akreditacijskih in evalvacijskih postopkih želimo:

  • poenotiti razumevanje posameznih standardov kakovosti in določb o njihovi presoji;
  • preusmeriti presojo standardov kakovosti od formalizmov k temeljiti vsebinski presoji po vseh določbah zanjo;
  • izboljšati predvsem presojo pedagoškega, strokovnega, znanstvenega, raziskovalnega in umetniškega dela visokošolskih zavodov in učiteljev;
  • bolje uporabljati posamezne standarde kakovosti in določbe o njihovi presoji ob upoštevanju vrste visokošolskega zavoda ter vrste oziroma narave in stopnje študijskega programa.

Osnutek vodnika je nastajal kar nekaj časa, v njem so upoštevani izsledki sistemskih in tematskih analiz agencije o akreditacijah, evalvacijah in samoevalvacijah visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol oziroma evalvacijskih praks; izsledki, ki smo jih dobili pri sprotnem pregledovanju postopkov, pripomb udeležencev v njih in reševanju težav, predvsem pa poročil skupin strokovnjakov v skladu z ZViS 2016 in po njem sprejetih merilih agencije; pa tudi ugotovitve in priporočila udeležencev jesenskih posvetov s strokovnjaki, visokošolskimi učitelji, znanstveniki s področja visokošolske didaktike in raziskovanja znanosti ter predstavniki drugih deležnikov.

Vodnik bo dopolnjen še z drugimi poglavji, kot sta na primer posebnosti pri evalvaciji višjih strokovnih šol, vloga in naloge udeležencev v postopkih, vendar se želimo najprej posvetiti najbolj pereči problematiki. Želimo si, da končna različica vodnika nastane skupaj z vami, zato vas vabimo, da nam najprej pošljete svoje pripombe, predloge, pomisleke in podobno k objavljenemu osnutku. Zbirali jih bomo do 20. aprila; pošljite jih po elektronski poti na naslov Jernej.Sirok@nakvis.si.

Zbrane pripombe bomo proučili in jih obravnavali skupaj predvidoma maja 2021, ko načrtujemo prve posvete in delavnice, povezane z vodnikom.

Vodnik po zunanjih presojah NAKVIS