1. Domov
  2. /

Vpis v visoko šolstvo 2024: Spletna stran NAKVIS

DATUM OBJAVE: 15. februarja 2024

V petek in soboto, 16. in 17. februarja 2024, bodo potekali informativni dnevi za vpis na dodiplomski študij v študijskem letu 2024/25, zato bi radi bodoče študente in vse zainteresirane povabili tudi na spletno stran Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).

Spletna stran je namreč postavljena tako, da na njej uporabnik zelo hitro in enostavno poišče vse ključne informacije o posameznem visokošolskem zavodu oziroma študijskem programu ter si ogleda predstavitveni film visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole. Navigacijo po spletni strani nazorno prikazuje animacija, ki se z vami sprehodi po njenih ključnih rubrikah in vam predstavi njeno funkcionalnost.

Na NAKVIS želimo študentom in javnosti ponuditi čim bolj kakovostne in raznolike informacije o slovenskem visokem šolstvu.  Predstavitveni filmi dopolnjujejo poglobljene in strokovne informacije o študijskih programih, visokošolskih zavodih in višjih strokovnih šolah, ki jih lahko najdete v poročilih skupin strokovnjakov. Z omenjenimi viri si obiskovalci naše spletne strani lahko lažje ustvarite vtis o ključnih prednostih in specifikah posameznih zavodov, študentje pa olajšate proces izbire študija.

Pri spodbujanju kakovosti študijskih programov in slovenskega visokega šolstva ima NAKVIS zelo pomembno vlogo. Naloga NAKVIS namreč je, da presoja visokošolske zavode, višje strokovne šole in študijske programe, ki svojo kakovost izkazujejo s podeljeno akreditacijo. Akreditacija je potrditev NAKVIS, da boste študentje s študijem pridobili kakovostno in obenem javno veljavno izobrazbo, ki jo potrebujete za kasnejšo zaposlitev. Če želite pridobiti dodatne informacije o delovanju in vlogi agencije znotraj visokošolskega prostora, vljudno vabljeni tudi k ogledu predstavitvenih filmov NAKVIS.

Odločitev o izbiri študija je zelo pomembna, zato vljudno vabljeni na spletno stran NAKVIS!