1. Domov
  2. /

Obvestilo o vzpostavitvi procesa za sporočanje sprememb študijskih programov v eNakvis

DATUM OBJAVE: 18. marca 2019

Obveščamo vas, da je bila aplikacija eNakvis uspešno nadgrajena z novim procesom za sporočanje sprememb študijskih programov. Vzpostavljena je tudi spletna storitev, ki omogoča povezovanje s spletnim portalom eVŠ, kar pomeni, da bodo obrazci predizpolnjeni s podatki o študijskih programih, ki jih vsebuje portal eVŠ.

S procesom “Spremembe ŠP” vlagatelji:

a) vnesejo zadnje stanje študijskega programa (obvezne sestavine) in

b) sporočajo vse spremembe obveznih sestavin posameznega študijskega programa, najkasneje 30 dni od njihovega sprejema.

Za vse akreditirane programe je, v skladu z Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Merila), potrebno do 1. 6. 2019, v eNakvis vnesti zadnje stanje obveznih sestavin študijskega programa. V primeru, da mora zavod spremembo obvezne sestavine sporočiti še pred tem datumom, je potrebno pred spremembo v eNakvis vnesti zadnje stanje študijskega programa in nato preko eNakvis sporočiti še spremembo.
Od 25. 3. 2019 bomo vse spremembe študijskih programov sprejemali izključno po elektronski poti, torej preko eNakvis.

Visokošolski zavodi bodo o vzpostavitvi procesa za sporočanje sprememb obveščeni po elektronski pošti, hkrati bodo prejeli tudi podrobna navodila za izpolnjevanje obrazca.