1. Domov
  2. /

Odgovor NAKVIS na intervju ministra dr. Pikala (MMC, 31. 5. 2019)

DATUM OBJAVE: 31. maja 2019

V intervjuju z ministrom za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernejem Pikalom, ki je bil objavljen na portalu MMC RTV Slovenija, je razbrati kritiko na delovanje Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).

Najprej bi radi poudarili, da smo bili na NAKVIS nad navedbami ministra Pikala presenečeni, saj so njegova stališča po našem mnenju v nasprotju s sporočili, ki smo jih od predstavnikov ministrstva prejeli na skupnih sestankih. Na slednjih do zdaj tovrstni pomisleki namreč niso bili izpostavljeni. Prav nasprotno. Od ministrstva smo ob oddaji Poročila o delu in poslovanju v letu 2018 celo prejeli čestitke za dobro opravljeno delo v zadnjem letu. Delo agencije, predvsem pa njene postopke, opredeljujeta Zakon o visokem šolstvu (ZViS) in Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP). O neustreznosti slednjega smo večkrat opozarjali MIZŠ, pristojno za spremembe ZViS, saj kakovost v visokem šolstvu ne more biti upravna zadeva, kar nujno povzroča »zbirokratizirane« postopke, ki jih omenja minister. Za poenostavitev postopkov in krepitev svetovalne vloge NAKVIS  predvidevamo sprejem Zakona o agenciji, ki ga že pripravljamo.

Kljub omenjenim zakonodajnim omejitvam z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo trajanje postopkov v letu 2018 občutno skrajšali, in sicer s 13 na 8 mesecev in pol oziroma celo manj, kot je predvideno po ZViS.

Ob tem bi še poudarili, da so delovanje NAKVIS v letu 2018 evalvirali tudi neodvisni mednarodni strokovnjaki, ki so ugotovili, da agencija deluje v skladu z evropskimi standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu, kar potrjuje tako podaljšan vpis v Evropski register zaupanja vrednih agencij za kakovost v visokem šolstvu (EQAR) kot tudi podaljšanje članstva v Evropskem združenju za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (ENQA). Oboje NAKVIS postavlja enakovredno ob bok najbolj priznanim evropskim agencijam za kakovost v visokem šolstvu.

Mnenje ministra, izraženo v pogovoru za MMC o delovanju agencije, nas je začudilo tudi zaradi dejstva, da s predstavniki ministrstva v zadnjem letu plodno sodelujemo na številnih področjih, kjer smo bili dolgo na različnih bregovih. Na tem mestu bi izpostavili povezavo informacijskih sistemov eNakvis in eVŠ, dislocirane enote v tujini, akreditacijo dodatnih lokacij na že akreditiranih visokošolskih zavodih in postopek ustanavljanja novih članic univerz. Ob tem si tudi v prihodnje obetamo iskanje konstruktivnih rešitev v zvezi s problematiko poklicne mature, reguliranih poklicev in zveze univerz EMUNI.

Naj bodo navedeni uspehi in izzivi podlaga za uspešno sodelovanje ter medsebojno spoštovanje tudi v prihodnje.