1. Domov
  2. /

Poročilo o delu in poslovanju (2018): krajši postopki po novih merilih

DATUM OBJAVE: 27. februarja 2019

Svet agencije je na februarski seji obravnaval in sprejel Poročilo o delu in poslovanju v letu 2018, ki med drugim ugotavlja, da se je trajanje postopkov akreditacij študijskih programov po novih merilih občutno skrajšalo, in sicer s 13 mesecev na 8,5 meseca.

Tabela - trajanje postopkov po letih

Tabela – trajanje postopkov po letih

Tabela prikazuje trajanje postopkov po letih – od vzpostavitve agencije do danes. Do leta 2018 so postopki prve akreditacije študijskih programov trajali povprečno 13 mesecev. Postopki akreditacije študijskih programov po novih Merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov so se začeli v letu 2018. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo jih skrajšali, s temeljitim spremljanjem pa tudi odpravili razloge za nekatere neupravičene zamude v preteklosti. Vzrok za krajše postopke je tudi dejstvo, da je bilo v letu 2018 manj akreditacijskih postopkov, saj agencija po spremembi zakonodaje ne podaljšuje več akreditacij študijskim programom. Postopki po novih merilih so trajali le 8 mesecev in pol oziroma celo manj, kot je predvideno po ZViS in merilih.

Delo na agenciji je sicer intenzivno potekalo vse leto. Med pomembnejšimi dosežki  so temeljita reorganizacija dela agencije, uspešna zunanja evalvacija agencije in podaljšanje njenega polnopravnega članstva v ENQA, vzpostavitev sistema eNakvis in novih spletnih strani agencije, izdelanih za različne uporabnike.

Poročilo o delu in poslovanju v letu 2018