1. Domov
  2. /

Usmerjena presoja NAKVIS

DATUM OBJAVE: 8. decembra 2022

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je v postopku tretje zunanje presoje v sklopu tako imenovane usmerjene presoje (»Targeted review«) skupine strokovnjakov Evropskega združenja agencij za kakovost v visokem šolstvu (The European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA). Namen zunanje evalvacije je presoja o tem, ali agencija opravlja svoje naloge in dejavnosti v skladu s Standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru (ESG). Eden od ciljev zunanje presoje je tudi izpolnitev pogojev za podaljšanje članstva v ENQA in Evropskemu registru agencij za kakovost v visokem šolstvu (The European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR).

Podrobnosti postopka najdete tukaj.

Veselimo se razprave z različnimi deležniki ter toplo pozdravljamo zunanjo presojo ENQA, saj pomeni odlično priložnost, da spoznamo svoje prednosti in se učimo iz priložnosti za izboljšanje. Prepričani smo, da uspešno uresničujemo vse evropske standarde kakovosti. Kljub temu bodo več kot dobrodošli vsi pogledi in mnenja, ki podpirajo prihodnji razvoj agencije.