Fakulteta za ekonomijo in informatiko

Fakulteta za ekonomijo in informatiko 
Loka 2, 8000 Novo mesto
fei.uni-nm.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Poslovna informatika 1. VS 78. seja, 17.4.2014 Podaljšanje akreditacije
Upravljanje in poslovanje 2. 83. seja, 16.10.2014 Podaljšanje akreditacije 
Upravljanje in poslovanje 1. VS 65. seja, 10.5.2013 Podaljšanje akreditacije