Fakulteta za zdravstvene vede

Fakulteta za zdravstvene vede
Na Loko 2, 8000 Novo mesto
fzv.uni-nm.si/
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Uvrstitve na mednarodnih lestvicah: Webometrics (24481)
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Zdravstvene vede (prej: Edukacija in menedžment v zdravstvu) 3.

92. seja, 18.6.2015;

157. seja. 17.12.2020

Prva akreditacija;

Vzorčna evalvacija

Zdravstvena nega 1. VS 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Integrirana zdravstvena in socialna oskrba 2. 113. seja, 18.5.2017 Prva akreditacija
Vzgoja in menedžment v zdravstvu 2. 114. seja, 15.6.2017
193. seja, 21.9.2023
Podaljšanje akreditacije
Evalvacija programa
Fizioterapija 1. VS 135. seja, 17.1.2019 Prva akreditacija
Zdravstvena nega 2. 142. seja, 19.9.2019 Prva akreditacija
Gerontološka zdravstvena nega, Perioperativna zdravstvena nega, Pacient v intenzivni obravnavi, Oskrba onkološkega pacienta, Genomsko informiranje, Patronažna zdravstvena nega, Edukacija v zdravstvu, Menedžment v zdravstvu 0, izpop. 145. seja, 19.12.2019
193. seja, 21.9.2023
Prva akreditacija
Evalvacija programa
Fitoterapija 1. VS 152. seja, 18.6.2020 Prva akreditacija
Fizioterapija 2. st. 167. seja, 30.9.2021 Prva akreditacija