Fakulteta za naravoslovje

Fakulteta za naravoslovje
Gregorčičeva ulica 19, 5000 Nova Gorica
www.ung.si//fakulteta-za-naravoslovje
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Fizika in astrofizika 1. UN 82. seja, 18.9.2014 Podaljšanje akreditacije
Fizika in astrofizika 2. 82. seja, 18.9.2014 Podaljšanje akreditacije
Znanost o materialih 2. 118. seja, 19.10.2018 Prva akreditacija