1. Domov
  2. /

Generalna CEENQA 2024: Čezmejno izobraževanje in sodelovanje

DATUM OBJAVE: 22. maja 2024

Generalna skupščina s spremljajočo tematsko delavnico CEENQA je potekala 17. in 18. maja 2024 v Bakuju, Azerbajdžan. Delavnica, posvečena čezmejnemu izobraževanju in sodelovanju, je zajemala različne teme, med katerimi so bili trendi in izzivi pri mednarodnih akreditacij in evalvacijah, primeri dobrih praks pri priznavanju tujih kvalifikacij, strateško načrtovanje ter pravni in politični okviri za čezmejno priznavanje. V imenu Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) sta se dogodka udeležila direktor agencije dr. Franci Demšar, ki je na skupščini vodenje CEENQA predal dr. Vesni Dodiković-Jurković, predstavnici hrvaške agencije za kakovost v visokem šolstvu (AZVO), ter vodja sektorja za analize in informatiko Maja Milas. NAKVIS bo še naprej aktivno sodeloval v združenju CEENQA ter si prizadeval krepiti sodelovanje z agencijami v srednje- in vzhodnoevropskem prostoru.