1. Domov
  2. /

Podpis sporazumov o sodelovanju s hrvaško in srbsko agencijo za kakovost v visokem šolstvu

DATUM OBJAVE: 13. septembra 2019

Predstavniki NAKVIS, na čelu z direktorjem dr. Francijem Demšarjem, so se mudili na obiskih na Hrvaškem in v Srbiji, kjer so se sestali z vodstvom Agencije za znanost in zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (AZVO) ter vodstvom Nacionalnega telesa za akreditacijo in zagotavljanje kakovosti v visokošolskem izobraževanju (NAT). Primarni namen obeh obiskov je bil poglobitev medsebojnega sodelovanja med agencijama, to sodelovanje pa je bilo formalizirano tudi v obliki podpisanih sporazumov o sodelovanju.

V ponedeljek, 9. 9. 2019, sta se predstavnika NAKVIS, direktor dr. Franci Demšar in Klemen Šubic, sestala z vodstvom hrvaške Agencije za znanost in zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (AZVO) v Zagrebu. Srečanje je bilo namenjeno utrjevanju obstoječih vezi ter razmisleku o novih oblikah projektnega in mednarodnega sodelovanja. Ob tej priložnosti sta direktor NAKVIS dr. Franci Demšar in ravnateljica AZVO dr. sc. Jasmina Havranek podpisala sporazum o formalnem sodelovanju med agencijama. Agenciji sta se s podpisom sporazuma zavezali k učinkovitejšemu čezmejnemu prenosu znanja o postopkih zagotavljanja kakovosti, izboljšanju internacionalizacije obeh agencij, spodbujanju mobilnosti zaposlenih in strokovnjakov agencij, krepitvi kulture kakovosti in sodelovanju v različnih projektih.

Dne 10. in 11. 9. 2019 sta direktor dr. Franci Demšar in Maja Milas v Beogradu obiskala še Nacionalno telo za akreditacijo in zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (NAT). Obisk je bil podobno namenjen krepitvi sodelovanja med slovensko in srbsko agencijo. Direktorica NAT dr. Jelena Kočović in direktor NAKVIS dr. Franci Demšar sta v ta namen ravno tako podpisala sporazum o sodelovanju, kjer sta se zavezala k izboljšanju prenosa znanja in dobrih praks v postopkih akreditacij in zunanjih evalvacij med agencijama, vrednotenju skupnih študijskih programov, krepitvi aktivnosti internacionalizacije ter izboljšanja mobilnosti osebja in strokovnjakov agencij.

Cilj minulih in prihodnjih obiskov sorodnih agencij je krepitev medsebojnega sodelovanja na različnih dogodkih, projektih in mednarodnih konferencah s področja kakovosti v visokem šolstvu, kar bo prispevalo k utrditvi medsebojnega zaupanja in prenosu dobrih praks v ožjem regionalnem in širšem evropskem prostoru.