1. Domov
  2. /

Novice in dogodki

Povezane vsebine

Vodnik po zunanjih presojah

Zasnovan je kot pripomoček za presoje na vsebinsko in strokovno globlji, kakovostnejši ravni ter kot vodilo pri delu strokovnjakov agencije in tudi drugih deležnikov. Osnutek vodnika in ustreznost njegovih usmeritev za pravilno presojo so dve leti preizkušali tako strokovni delavci, svet agencije in strokovnjaki kot številni zavodi in šole v samoevalvacijskih postopkih. Agencija je več […]

Javne evidence

Seznam akreditiranih visokošolskih zavodov in študijskih programov ter evalviranih višjih strokovnih šol.

Seznam zadev v postopku

Seznam visokošolskih zavodov, študijskih programov in višjih strokovnih šol, ki so v postopku.

eNakvis

Vsa navodila in informacije o informacijskem sistemu agencije.

Mednarodno sodelovanje

Z delovanjem v evropskih in mednarodnih mrežah in združenjih za kakovost (v vodsvenih organih in delovnih skupinah), mednarodnih projektih in bilateralnih partnerstvih agencija v slovenski visokošolski prostor prinaša sveža spoznanja in prakse. S tem prispeva h krepitvi kulture kakovosti in zagotavlja primerljivost slovenskega z evropskim visokošolskim prostorom.