1. Domov
  2. /

Odločeno v 2021

DATUM OBJAVE: 20. januarja 2022

Študijski programi

UniverzaIme zavoda / članiceŠtudijski programStrokovni delavec
Univerza v MariboruFakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatikoPodatkovna znanost, 2. st.dr. Matjaž Štuhec
Podiplomska šola ZRC SAZUVede o Zemlji in okolju, 2. st.dr. Matjaž Štuhec
Podiplomska šola ZRC SAZUOkoljske in regionalne študije, 3. st.dr. Matjaž Štuhec
Univerza v MariboruFilozofska fakultetaPrevajanje in tolmačenje, 2. st.dr. Matjaž Štuhec
Univerza v MariboruFilozofska fakultetaMadžarski jezik s književnostjo, 2. st.dr. Matjaž Štuhec
Visoka zdravstvena šola v CeljuPaliativna oskrba, 2. st.Gregor Rebernik
Fakulteta za medijeStrateško komuniciranje, 2. st.Jožica Kramar
ALMA MATER EUROPAEA – Evropski center, MariborSocialna gerontologija, 2. st.Martina Mravlja
Univerza v MariboruFakulteta za strojništvo, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo in Ekonomsko-poslovna fakultetaGospodarsko inženirstvo, 3. st.dr. Matjaž Štuhec
Univerza na PrimorskemFakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologijeSuicidologija in duševno zdravje, 3. st.mag. Jernej Širok
Univerza v Novem mestuFakulteta za poslovne in upravne vedeUpravljanje z okoljem, 2. st.Jožica Kramar
Univerza v MariboruPedagoška fakultetaInkluzija v vzgoji in izobraževanju, 2. st.dr. Matjaž Štuhec
Univerza v MariboruPedagoška fakultetaGlasbena pedagogika, 2. st.dr. Matjaž Štuhec
Univerza v MariboruPedagoška fakultetaGospodinjstvo, izpop.Martina Mravlja
Fakulteta za pravo in poslovne vedePravo, 2. st.Maja Milas
Univerza v LjubljaniFakulteta za matematiko in fizikoPedagoška matematika, 2. st.dr. Matjaž Štuhec
Univerza v LjubljaniFakulteta za matematiko in fizikoPedagoška fizika, 2. st.dr. Matjaž Štuhec
Univerza v LjubljaniFilozofska fakultetaSociologija, 2. st. Jožica Kramar
Univerza v LjubljaniFilozofska fakultetaUmetnostna zgodovina, 2. st. Jožica Kramar
Univerza v LjubljaniFilozofska fakultetaFilozofija, 2. st.Zala Sečnik
Univerza v LjubljaniFilozofska fakultetaPrimerjalna književnost in literarna teorija, 2. st.Zala Sečnik
Univerza v LjubljaniAkademija za glasboGlasbena pedagogika, 1. st.dr. Matjaž Štuhec
Univerza v LjubljaniAkademija za glasboGlasbena pedagogika, 2. st.dr. Matjaž Štuhec
Univerza v LjubljaniPedagoška fakultetaDvopredmetni učitelj, 1. st.Anita Kajtazović
Univerza v LjubljaniPedagoška fakultetaPoučevanje, 2. st.Anita Kajtazović
Univerza v LjubljaniPedagoška fakultetaSpecialna in rehabilitacijska pedagogika, 1. st.Anita Kajtazović
Univerza v LjubljaniPedagoška fakultetaSpecialna in rehabilitacijska pedagogika, 2. st.Anita Kajtazović
Univerza v MariboruFilozofska fakultetaFilozofija, 2. st.Klemen Šubic
Univerza v MariboruFakulteta za naravoslovje in matematikoPredmetni učitelj, enoviti magistrskiKlemen Šubic
Univerza v MariboruPedagoška fakultetaLikovna pedagogika, 1. st.Nataša Kramar
Univerza v MariboruPedagoška fakultetaLikovna pedagogika, 2. st.Nataša Kramar
Univerza v Novi GoriciFakulteta za humanistikoSlovenistika, 2. st.Andrej Krček
Univerza na PrimorskemPedagoška fakultetaRazredni pouk, 1. st.mag. Jernej Širok
Univerza na PrimorskemPedagoška fakultetaRazredni pouk, 2. st.mag. Jernej Širok
Univerza na PrimorskemPedagoška fakultetaZgodnje učenje, 2. st.mag. Jernej Širok
Univerza v LjubljaniPravna fakultetaPravo, enoviti magistrskiZala Sečnik
Univerza v MariboruFakulteta za turizemSodobne turistične študije, 3. st.Tatjana Horvat
Visoka šola za transport in logistikoManagement mednarodne logistike, 1. VSJožica Kramar
Univerza v Novem mestuFakulteta za zdravstvene vedeFizioterapija, 2. st.Jožica Kramar
Visoka šola za računovodstvo in financeCertificirani strokovnjak za obračun plač, izpop.Zala Sečnik
Univerza v LjubljaniFilozofska fakultetaPortugalski jezik in književnost, 1. UNGregor Rebernik
Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj GradecFizioterapija, 1. VSJožica Kramar
Evro-sredozemska univerzaKinezologija človekovega delovanja, 2. st.Tatjana Horvat
Univerza v LjubljaniFilozofska fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za računalništvo in informatikoDigitalno jezikoslovje, 2. st.Nataša Kramar

Visokošolski zavodi

UniverzaIme zavoda / članiceVrsta akreditacijeStrokovni delavec
Visoka šola za transport in logistikoPrva akreditacijadr. Matjaž Štuhec
Podiplomska šola ZRC SAZUPodaljšanje akreditacijedr. Matjaž Štuhec
Univerza na PrimorskemFakulteta za managementSprememba lokacijeJožica Kramar
ALMA MATER EUROPAEA – Akademija za plesSprememba lokacijeJožica Kramar
Nova univerzaFakulteta za državne in evropske študijeSprememba lokacijeJožica Kramar
Univerza v Novem mestuSprememba lokacijeJožica Kramar
ALMA MATER EUROPAEA – Evropski center, MariborSprememba lokacije junijJožica Kramar
ALMA MATER EUROPAEA – Evropski center, MariborSprememba lokacije septemberJožica Kramar
Nova univerzaSprememba lokacijeJožica Kramar
Visoka šola za storitvePodaljšanje akreditacijeMaja Milas
Visoka šola za storitvePreoblikovanje zavodaMaja Milas
Fakulteta za tehnologijo polimerovPodaljšanje akreditacijeNataša Kramar
B&B Visoka šola za trajnostni razvojPodaljšanje akreditacijeMartina Mravlja
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi GoriciPodaljšanje akreditacijeJožica Kramar
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi GoriciPreoblikovanje zavodaJožica Kramar

Višje šole

Višja strokovna šolaVrsta postopkaStrokovni delavec
Šolski center Ljubljana, Višja strokovna šolaEvalvacija višje strokovne šoleMartina Mravlja
Višja strokovna šola Academia, MariborEvalvacija višje strokovne šoleMartina Mravlja
Izobraževalni center energetskega sistema, Višja strokovna šolaEvalvacija višje strokovne šoleMartina Mravlja
Konservatorij za glasbo in balet, Višja baletna šolaEvalvacija višje strokovne šoleMaja Milas
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem MariborEvalvacija višje strokovne šoleGregor Rebernik
Inštitut in akademija za multimedije, Višja strokovna šolaEvalvacija višje strokovne šoleGregor Rebernik
Skaldens, zasebni zdravstveni zavod, Višja strokovna šola za ustne higienikeEvalvacija višje strokovne šoleMartina Mravlja
Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šolaEvalvacija višje strokovne šoleMartina Mravlja
Šolski center Velenje, Višja strokovna šolaEvalvacija višje strokovne šoleMartina Mravlja