1. Domov
  2. /

Posvet NAKVIS o pomenu in ciljih postopkov samoevalvacije

DATUM OBJAVE: 27. novembra 2019

Posvet NAKVIS za člane samoevalvacijskih skupin in strokovne službe visokošolskih zavodov ter višjih strokovnih šol, ki je potekal 26. 11. 2019, je bil organiziran z namenom, da se udeleženci pogovorijo o pomenu, ciljih, hkrati pa tudi izzivih, povezanih s samoevalvacijskimi postopki, ki tečejo na posameznih institucijah. Izhodišče za razpravo so predstavljali izsledki sistemske analize za področje notranjega zagotavljanja kakovosti, ki jo je pripravila agencija.

Posvet za člane samoevalvacijskih skupin in strokovne službe visokošolskih zavodov

Raziskava z naslovom Samoevalvacijske prakse v visokem šolstvu, ki jo je pripravil mag. Jernej Širok iz NAKVIS, je služila kot izhodišče panelne razprave, v kateri so poleg mag. Široka sodelovali še prof. dr. Ivan Svetlik, član sveta NAKVIS, Alen Brkić, nekdanji član sveta NAKVIS, Katja Kamšek Žibert, Univerza v Ljubljani, mag. Maja Zalokar, B&B Višja šola, Visoka šola za trajnostni razvoj in pa Klemen Šubic, NAKVIS. V razpravi so udeleženci izmenjali mnenja o obliki in ključnih poudarkih samoevalvacijskega poročila, namenu in ciljih samoevalvacije ter ključnih naslovnikih samoevalvacije, pri čemer je bila v zvezi s temi vprašanji izpostavljena tudi specifika obravnave manjših visokošolskih zavodov in pa vloga NAKVIS.

Srečanje so s svojimi uvodnimi prispevki obogatili direktor NAKVIS dr. Franci Demšar, ki je spregovoril o delovanju NAKVIS in načrtih za naprej, direktor EQAR Colin Tuck, ki je demonstriral uporabo podatkovne baze DEQAR in pa vodja oddelka evalvacij pri ENQA Goran Đaković, ki je predstavil vlogo ENQA pri evalvaciji članic tega združenja.

Povezave do prispevkov:

Colin Tuck – Predstavitev podatkovne baze DEQAR

Goran Đaković – Predstavitev ENQA ter evalvacij članic

dr. Franci Demšar – Predstavitev prelomnic v delovanju NAKVIS, kritične točke v postopkih in načrti za naprej

Mag. Jernej Širok – Predstavitev izsledkov sistemske analize od 2014-2017 za področje notranjega zagotavljanja kakovosti