1. Domov
  2. /

Smernice hibridnega pristopa v terciarnem izobraževanju

DATUM OBJAVE: 21. julija 2022

NAKVIS je v sodelovanju z domačimi in tujimi strokovnjaki s področja inovativnih pristopov učenja in poučevanja v oddaljenem načinu pripravil Smernice hibridnega pristopa v visokošolskem in višješolskem izobraževanju. Hibridni pristop v visokošolskem izobraževanju je bil tudi tema letošnjega posveta o zagotavljanju kakovosti v organizaciji NAKVIS, ki je potekal 21. 6. 2022. Ugotovitve in pripombe udeležencev posveta so bile smiselno upoštevane pri pripravi smernic.

Smernice so sicer samostojen dokument, ki dopolnjuje akte sveta agencije in so namenjene opredelitvi razmer in pogojev za organizacijo ter izvedbo študijskega/izobraževalnega procesa na visokošolskih zavodih in višjih strokovnih šolah ter izboljšanju notranjih sistemov kakovosti.

Vsebinsko smernice izhajajo iz izkušenj in potreb, ki so bile prepoznane ob prehodu na urgentni način učenja in poučevanja v času pandemije covid-19, hkrati pa želijo začrtati smer razvoja hibridnega in kombiniranega izobraževanja tudi z uporabo naprednih tehnoloških rešitev in za prihodnje.

Smernice so namenjene zavodom/šolam, študentom ter strokovnjakom agencije, ki sodelujejo v akreditacijskih in evalvacijskih postopkih zavodov/šol in študijskih programov.

Smernice hibridnega pristopa v terciarnem izobraževanju