Fakulteta za uporabne družbene študije

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
Gregorčičeva 19, 5000 Nova Gorica
https://www.fuds.si/sl/
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Podatki o drugih akreditacijah: Insitucionalna evalvacija EUA IEP
Uvrstitve na mednarodnih lestvicah: Webometrics (16091), uniRank
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Sklep sveta agencije: Podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda – 170. seja, 16. 12. 2021.

Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2027.

Odločba o podaljšanju akreditacije zavodaPoročilo o podaljšanju akreditacije zavoda

Sklep sveta agencije o pripojitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za medije k samostojnemu visokošolskemu zavodu Fakulteti za uporabne družbene študije (165. seja, 17. 6. 2021)


Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski programStopnja, vrstaSklep svetaPoročilo strokovnjakov
Socialni menedžment1. UN71. seja, 19.9.2013Podaljšanje akreditacije
Medkulturni menedžment2.71. seja, 19.9.2013Podaljšanje akreditacije
Psihosocialna pomoč1. VS86. seja, 18.12.2014
170. seja, 16.12.2021
Podaljšanje akreditacije
Evalvacijsko poročilo
Psihosocialna pomoč2.86. seja, 18.12.2014
170. seja, 16.12.2021
Podaljšanje akreditacije
Evalvacijsko poročilo
Sociologija in psihosocialne študije
(prej: Sociologija)
3.95. seja, 19.11.2015
179. seja, 15.9.2022
Podaljšanje akreditacije
Vzorčna evalvacija
Socialni menedžment1. VS113. seja, 18.5.2017Podaljšanje akreditacije
Socialno podjetništvo2.113. seja, 18.5.2017Podaljšanje akreditacije
Psihosocialno svetovanje2.131. seja, 20. 9. 2018Podaljšanje akreditacije
Psihosocialna pomoč1. VS131. seja, 20. 9. 2018Podaljšanje akreditacije
Mediji in novinarstvo2. st.94. seja, 15.10.2015Podaljšanje akreditacije
Mediji in novinarstvo1. VS94. seja, 15.10.2015Podaljšanje akreditacije
Strateško komuniciranje2.52. seja, 13.3.2013;
158. seja, 21.1.2021
 Prva akreditacija
Vzorčna evalvacija
Strateško komuniciranje in menedžment
(prej: Strateško komuniciranje)
3.68. seja, 13.6.2013
193. seja, 21.9.2023
Prva akreditacija
Vzorčna evalvacija

Vrsta postopkaSklep svetaPoročilo strokovnjakov
Podaljšanje akreditacije VZ – FUDŠ71. seja, 19. 9. 2013Poročilo o podaljšanju akreditacije
Podaljšanje akreditacije VZ – FaM94. seja, 15.10.2015Poročilo o podaljšanju akreditacije
Preoblikovanje VZ (pripojitev FaM k FUDŠ)165. seja, 17. 6. 2021/