1. Domov
  2. /
  3. Poročila in analize
  4. /
  5. Podatki o visokošolskih zavodih
  6. /

Samostojni visokošolski zavodi

Visoke strokovne šole, fakultete in umetniške akademije se lahko ustanovijo kot samostojni visokošolski zavodi. Ti zavodi delujejo na različnih področjih in izvajajo študijske programe na vseh treh stopnjah študija. Samostojni visokošolski zavodi se združujejo v Skupnost samostojnih visokošolskih zavodov za obravnavanje in usklajevanje vprašanj skupnega pomena.

Seznam inštitucij