Podiplomska šola ZRC SAZU

Podiplomska šola ZRC SAZU
Novi trg 2, 1000 Ljubljana
https://ps-zrc-sazu.org/
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Sklep sveta agencije: Podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda –  158. seja, 21. 1. 2021

Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2026

Odločba o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavodaPoročilo strokovnjakov


Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski programStopnja, vrstaSklep svetaPoročilo strokovnjakov
Primerjalni študij idej in kultur3. st., doktorski10. 5. 2013
15. 2. 2024
/
Evalvacija študijskega programa
Vede o Zemlji in okolju2. st., magistrski158. seja, 21.1.2021Akreditacija študijskega programa
Okoljske in regionalne študije3. st., doktorski158. seja, 21.1.2021Akreditacija študijskega programa
Vrsta postopkaSklep svetaPoročilo strokovnjakov
Prva akreditacija visokošolskega zavoda56. seja, 18.12.2012Prva akreditacija