Fakulteta za grajeno okolje

Tabela: Poročila strokovnjakov – Fakulteta za grajeno okolje

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Trajnostno grajeno okolje 2. 93. seja, 17.9.2015 Prva akreditacija