Fakulteta za vede o zdravju

Fakulteta za vede o zdravju
Polje 42, 6310 Izola; Delpinova 18/b,5000 Nova Gorica
www.fvz.upr.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski programStopnja, vrstaSklep svetaPoročilo strokovnjakov
Aplikativna kinezologija3.21. seja, 17.3.2011Prva akreditacija
Prehransko svetovanje – dietetika1. VS63. seja, 21.3.2013Podaljšanje akreditacije
Dietetika2.35. seja, 24.8.2011Prva akreditacija
Zdravstvena nega2.89. seja, 19.3.2015
173. seja, 17.3.2022
Podaljšanje akreditacije
Evalvacija programa
Zdravstvena nega1. VS104. seja, 15.9.2016
173. seja, 17.3.2022
Podaljšanje akreditacije
Evalvacija programa
Fizioterapija1. VS135. seja, 17.1.2019Prva akreditacija
Preventiva za zdravje3.141. seja, 20.6.2019Prva akreditacija
Aplikativna kineziologija1. UN114. seja, 15.6.2017Podaljšanje akreditacije
Aplikativna kineziologija2.114. seja, 15.6.2017Podaljšanje akreditacije
Športna vzgoja2.154. seja, 17.9.2020Prva akreditacija
Fizioterapija2.157. seja, 17.12.2020Prva akreditacija
SpremembaSklep svetaPoročilo strokovnjakov
Sprememba lokacije dislocirane enote154. seja, 17.9.2020/