1. Domov
  2. /
  3. Poročila in analize
  4. /
  5. Podatki o visokošolskih zavodih
  6. /
  7. Višje strokovne šole
  8. /

Šolski center Postojna, Višja strokovna šola

Šolski center Postojna, Višja strokovna šola
Ljubljanska 2, 6230 Postojna
www.vspo.si
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Sklep sveta agencije:  Izpolnjevanje z zakonom predpisanih standardov – 139. seja, 16.5.2019.
Poročilo skupine strokovnjakov: 22.2.2019.


Mnenje sveta agencijePoročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole 


Tabela: Poročila strokovnjakov – Šolski center Postojna

Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
78. seja, 17.4.2014 Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole