Višje strokovne šole

Višje strokovne šole so poseben del terciarnega izobraževanja, ki izvajajo dvoletne študijske programe, ki so zasnovani na podlagi poklicnih standardov, in so kot taki izrazito poklicno naravnani – po tem se razlikujejo od visokošolskega študija (ne gre torej za programe 1., 2. oziroma 3. bolonjske stopnje). Gre za praktično usmerjen študij, ki temelji na jasno definiranih potrebah delodajalcev. Tako javne kot zasebne višje strokovne šole v Sloveniji izvajajo iste, nacionalno sprejete višješolske strokovne programe. Skupne interese javnih in zasebnih višjih strokovnih šol zastopa Skupnost višjih strokovnih šol.

Seznam inštitucij