B2, Višja strokovna šola

B2 d.o.o., Višja strokovna šola
Tržaška 42, Ljubljana
www.b2.eu
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Sklep sveta agencije:  Izpolnjevanje z zakonom predpisanih standardov – 180. seja, 29. 9. 2022.
Poročilo skupine strokovnjakov: 19. 7. 2022

Mnenje sveta agencijePoročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole


Sklep svetaPoročilo strokovnjakov
126. seja, 17.4.2018Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole