1. Domov
  2. /
  3. Poročila in analize
  4. /
  5. Podatki o visokošolskih zavodih
  6. /
  7. Višje strokovne šole
  8. /

Izobraževalni center Geoss, Višja strokovna šola

Izobraževalni center Geoss, Višja strokovna šola, Litija
Trg na stavbah 8a, 1270 Litija
www.ic-geoss.si
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Sklep sveta agencije:  Izpolnjevanje z zakonom predpisanih standardov – 148. seja, 27. 2. 2020.
Poročilo skupine strokovnjakov: 24.12.2020


Mnenje sveta agencijePoročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole

Sklep o popravku mnenja


Tabela: Poročila strokovnjakov – Izobraževalni center GEOSS, Višja strokovna šola

Sklep svetaPoročilo strokovnjakov
88. seja, 19.2.2014Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole